اندیکاتور واگرایی ها

از این اندیکاتور می توانید در تشخیص واگرایی های معمولی، مخفی و زمانی استفاده کنید. ترکیب این اندیکاتور با سطوح DTT و سطوح استاتیک و داینامیک برای بالا بردن ضریب اطمینان بشدت کاربردی است.

SymbolM5M15H1H4
داده‌ای موجود نیست