وبینار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رایگان برای اشتراک های فعال
RZ
ارائه:
علی شریف آزاده
زمان:دوشنبه تا پنجشنیه،ساعت 10:30 الی 11:00
آدرس: کرج، عظیمیه، مهرادمال واحدهای: ۸۱۱، ۸۱۲ ، ۱۰۰۲ ،۱۰۰۳ ،۱۰۰۴