تایم فریم و زمان معامله

بیست و یکمین قسمت از تدوین پلن معامله‌گری، تایم فریم و زمان معامله

زمان معامله و پای چارت نشستن را از قبل مشخص کنید؛ تا در بهترین حالت ذهنی و جسمی باشید.

پرش بین تایم فریم‌ها به دلایل نامعلوم هیچ نتیجه‌ای جز گیج شدن و سستی در تصمیم‌گیری ندارد.

تگ های مربوط
اشتراک گذاری
لیست دروس
ترتیبی که برای خواندن مقالات به شما پیشنهاد میکنیم: