قسمت دوم آشنایی با مبانی و مفاهیم فارکس

ساختار و دلیل نوسانات در ارزش‌‌ ارزها و چگونگی تاثیرگذاری بانک‌های مرکزی بر ارزش ارز ملی خود، موضوعات موردبحث در این ویدیو هستند.

تگ های مربوط
اشتراک گذاری
لیست دروس
ترتیبی که برای خواندن مقالات به شما پیشنهاد میکنیم: