مدیریت ریسک

بیستمین قسمت از تدوین پلن معامله‌گری، مدیریت ریسک

اصلاحیه ویدیو: جایی که گفته شد  8 درصد سود، منظور 18 درصد سود است. یعنی اگر شما تارگت 25 ددرصد سود دارید، با ریوارد به ریسک 2.5 و ریسک 10 درصدی و اگر 18 درصد سود کنید اجازه افزایش ریسک را دارید.

تگ های مربوط
اشتراک گذاری
لیست دروس
ترتیبی که برای خواندن مقالات به شما پیشنهاد میکنیم: