Tokyo
Sydney
New York
London

گزارش هفتگی DTT

 

بررسی سطوح DTT از 5  الی 9 دسامبر و نحوه واکنش قیمت به آن 

2022/12/12 (1401/09/21)
DTT
گفتگوها   برای ثبت نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید
پادکست روزانه
مشاهده بیشتر
00:00
00:00
آدرس: کرج، عظیمیه، مهرادمال واحدهای: ۸۱۱، ۸۱۲ ، ۱۰۰۲ ،۱۰۰۳ ،۱۰۰۴